Thiết bị trèo dừa Minh Hưng

Thiết bị leo dừa kiểu đứng

Thiết bị leo dừa kiểu đứng

-14% 1.400.000 đ
Giá: 1.200.000 đ
Thiết bị leo dừa kiểu ngồi

Thiết bị leo dừa kiểu ngồi

-12% 850.000 đ
Giá: 750.000 đ
Thiết bị trèo cau

Thiết bị trèo cau

-21% 1.400.000 đ
Giá: 1.100.000 đ
Máy tách gáo dừa

Máy tách gáo dừa

Giá: Liên hệ
Ống cách nhiệt

Ống cách nhiệt

Giá: Liên hệ
Ống cách nhiệt

Ống cách nhiệt

Giá: Liên hệ
Móc an toàn

Móc an toàn

Giá: Liên hệ
Móc an toàn

Móc an toàn

Giá: Liên hệ
Dây thừng

Dây thừng

Giá: Liên hệ
Dây thừng

Dây thừng

Giá: Liên hệ
Máy ép dầu dừa

Máy ép dầu dừa

Giá: Liên hệ
Máy ép dầu dừa

Máy ép dầu dừa

Giá: Liên hệ
Máy ép dầu dừa

Máy ép dầu dừa

Giá: Liên hệ
Dây an toàn

Dây an toàn

-17% 180.000 đ
Giá: 150.000 đ
Máy ép dầu dừa

Máy ép dầu dừa

Giá: Liên hệ
Cưa dao hái dừa

Cưa dao hái dừa

Giá: Liên hệ
Dây thừng

Dây thừng

Giá: Liên hệ